Vandaag in de krant! Sven Gatz wil het doorspoelen van reclame op tv verbieden. Van een VLD politicus kan je zoiets verwachten. Zij vertegenwoordigen enkel het kapitaal en laat nu die mediareuzen kapitaal krachtig zijn.  De huidige politieke kaste die er enkel is om het kapitaal te dienen en de burger stilaan maar zeker leeg te zuigen en daar zijn legio voorbeelden van. Als Jan Modaal eis ik het tegengestelde, het zijn die kapitaal krachtige mediareuzen die verplicht de burger zou moeten betalen om die rotzooi te bekijken. Want meer is dat niet en met de komst van Amazon en Netflix die ik toejuich, is er een alternatief en kan men ongestoord een serie of film bekijken en niet vier of vijfmal gestoord worden met het tonen van die rotzooi