Plots uit het niets is er weer hommeles over de hoofddoek. Na onderzoek door verschillende mensen en groepen die de Koran bestudeerd hebben was het snel duidelijk dat de hoofddoek nergens aan bod komt. Toch blijft dit de gemoederen beheersen. Eigenlijk zouden de Koran en hoofddoek afzonderlijk moeten behandeld worden. Duidelijk is dat dit een teken van onderdrukking van vrouwen is, ook al roepen ze in koor dat het niet waar is. Natuurlijk springen de katholieken mee op de wagen als grote verdediger van die onderdrukking, want ook de katholieke kerk onderdrukt vrouwen nog steeds en worden die niet als gelijken behandeld. Vandaag is er een artikel verschenen in de krant van het Vaticaan de L’ Osservatore Romano, waarin anoniem drie nonnen hun beklag doen over de behandeling die ze moeten ondergaan. Woorden als huisslavinnen zijn niet vreemd in dit artikel. Als vrijdenker is het voor mij duidelijk dat religie er enkel is om te onderdrukken en vooral vrouwen. Het is ook een feit dat vele oorlogen om religie geweest zijn en nog steeds worden uitgevochten. Het wordt tijd dat er een maatschappelijk debat komt dat religie buiten de politiek moet gehouden worden en dat er geen belastinggeld nog mag uitgegeven worden aan religie. Geloof is een persoonlijke zaak en geen maatschappelijke zaak. Het is niet de bedoeling dat de meerderheid de minderheid rijkelijk bedeeld om hun boodschap van onderdrukking te verkondigen. Zij die dit goedkeuren en roepen dat dit moet kunnen, zijn voorstanders van de onderdrukking van vrouwen. Werk aan de winkel dus.