Eigenlijk is de lage emissie zone in Antwerpen een goed initiatief ware het niet dat het heel selectief is en het principe van gelijkheid schend. Ik verklaar me nader, een tijd geleden tijdens de weer eens staking van de socialistische vakbond, lag al het openbaar vervoer stil en moest je maar zien hoe je op je werk geraakte. Ik heb toen met mijn auto de buurvrouw die 50 jaar is en net een job gevonden had in de zorg, naar haar werk gebracht. Ik wist dat mijn auto, een Volvo V40 diesel, te oud was om Antwerpen binnen te mogen, maar het kon niet anders, want de dame in kwestie was blij op die leeftijd nog aan een job te zijn geraakt en was bevreesd een slechte beurt te maken als ze niet opdaagde en zo de vrees had haar job kwijt te spelen. Ik heb haar afgezet en ben terug gereden. U moet weten dat mijn auto amper 4000 km per jaar doet een katalysator heeft en heel goed onderhouden is en volgens de garage veel minder uitstoot heeft dan moderne duurdere auto’s die wel de stad in mogen.

Inderdaad een boete van 125€ was het gevolg. Zal ze moeten betalen kan er niet tussenuit, maar vind dat het principe van gelijkheid hier geschonden wordt. Een passagierschip met 1000 opvarenden mag wel in de lage emissie zone aan de kade meren, wetende dat de scheepvaart alleen al meer dan 5% van werelds luchtvervuiling veroorzaakt. Als dat schip even gas geeft om tegen de kade te komen is heel Antwerpen stad drie dagen vervuild, krijgt hij een boete? De waterbussen aan het ponton van Het Steen, net hetzelfde, als die aanmeren of wegvaren moet je eens kijken wat een pluim aan vervuiling hun motoren uitbraken. Krijgen zij een boete? Kortom, gelijkheid bestaat niet en men kan dit catalogiseren onder de noemer verkapte belasting>